Mis on Sertifikaat Usaldusväärne Ettevõte?

Sertifikaat Usaldusväärne Ettevõte sai alguse Poolas 2013. aastal. Projekti alustas ettevõte CBOK Sp. Zoo. Sp. k. Rybnikust, mis märkas, et üldlevinud internet ja kiiresti arenev infotehnoloogia sekkuvad olemasolevate ärimudelite muutumisse. Selle tulemusena muutub ka tarbijate käitumine ja reaktsioon. Tänu uuele tehnoloogiale on klientidel ulatuslik ligipääs pea iga toote, teenuse, ettevõtte või institutsiooni kohta käivale informatsioonile. Teadlikud tarbijad otsivad järjest enam infot ettevõtete kohta, soovides teada, kas antud organisatsioonid on usaldusväärsed. Selleks kulutavad mobiilseadmete omanikud palju aega internetis, lugedes nende jaoks huvitavate institutsioonide kohta. Selle teabe tulemusena tuli ettevõte Rybnikust välja ideega võimaldada nii klientidel kui ka ettevõtetel luua ühist dialoogi. Pärast vajalike ekspertiiside läbiviimist, loodi innovatiivne ja originaalne tarkvaraprogramm. See tarkvaraprogramm põhineb algoritmile ja määratleb nn. Arvamuste Koefitsiendi. ÄKK OÜ uurib (oma vahenditega) eelpool mainitud algoritmi põhjal ettevõtet spetsiaalse tarkvaraga. Antud hetkel ei kasuta ükski teine institutsioon selle meetodiga analüüse. Veidi üle ühe aastaga, sai sertifikaat "Usaldusväärne Ettevõte" väga populaarseks ja lugupeetuks nii ettevõtjate kui ka klientide seas. See on üks kõige nimekamaid sertifikaate, mida väljastatakse.

Arvamuste Koefitsient on loodud vastavalt spetsiaalsele algoritmile arvväärtustega, mis illustreerivad arvuliselt negatiivse tagasiside hulka antud ettevõtte kohta internetis. Iga asutust kontrollitakse selleks spetsiaalselt loodud tarkvaraprogrammiga, tegemaks kindlaks, kas ettevõttega seoses esineb internetis nn. Tundlikke Fraase – ehk sõnu, mis kirjeldavad negatiivselt antud ettevõtte tegevust. Need võivad iseloomustada ettevõtte ebausaldusväärsust ning teisi omadusi, mille tõttu ettevõtet ei soovitata. Pärast kontrollimist - juhul kui tulemus on positiivne - saab ettevõte võimaluse osaleda projektis Usaldusväärne Ettevõte. Negatiivse tulemuse puhul asutus diskvalifitseeritakse terveks aastaks. Positiivne kontrolli tulemus võimaldab saada sertifikaadi Usaldusväärne Ettevõte ja osaleda projektis. Juhul kui uuringu tulemus on positiivne, siis potentsiaalset osalejat teavitatakse sellest telefonitsi ühe meie Ärikliendi Keskuse konsultandi poolt. Sertifikaat Usaldusväärne Ettevõte on dokument, mis annab tunnistust ettevõtte laitmatust imagost veebis. Selle saavad ainult need ettevõtted, mis ei oma negatiivseid kommentaare. Mingil määral on see ühtlasi ka klientide rahulolu näitajaks.

Milleks mulle sertifikaat Usaldusväärne Ettevõte?

Sertifikaat Usaldusväärne Ettevõte on auhind, mille eesmärk on tunnustada ettevõtluse positiivset esitlust internetis ja see aitab kaasa ettevõtete hea maine loomisele. Potentsiaalne klient, kes esimest korda astub ettevõtte uksest sisse, usaldab kindlasti palju rohkem ettevõtet, mis sai tunnustuse sõltumatu organisatsiooni poolt, kui ettevõtet, mis sellist tunnustust ei oma. Asutused, mis saavad kiidelda Sertifikaadi Usaldusväärne Ettevõte omamisega, ning ka nende ettevõtete kliendid ja äriparnerid tajuvad, et tegemist on usalduväärse ja kõrgel tasemel teenust pakkuva ettevõttega. Sama eesmärki täidavad ka kleebised, mida saab ametiautole või ettevõtte vitriiniakendele, -ustele kleepida. Ettevõtmise, mis sai alguse Poola ettevõttest Rybnikus, eesmärk on jõuda võimalikult paljude inimesteni sõnumiga, et ettevõte paistab konkurentide seas silma. ÄKK OÜ teeb suuri investeeringuid, et reklaamida asutusi, mis on saanud sertifikaadi Usaldusväärne Ettevõte. Iga sellise ettevõtte alustalaks, ehitamaks endast head kuvandit, on elektrooniline visiitkaart, mis asub veebilehel www.usaldusvaarneettevote.ee

Mis on saadavas pakis?

Juhul kui ettevõte tunneb huvi projektis osalemise vastu ja soovib paberkandjal sertifikaati, saab ta kulleriga saadetise, mis sisaldab:

  • Kleebised, millel on logo-märgistus "Usaldusväärne Ettevõte". Kleebiseid saab kasutada nt. ettevõtte autol või vitriinil esitletuna. Kleebised on hoolikalt valmistatud, veekindlad ja väga kõrge kvaliteediga. Tänu sellele teenivad need ettevõtet pikka aega.
  • Sisselogimise andmed projekti leheküljele – www.usaldusvaarneettevote.ee. Osaleja saab seal jooksvalt muuta oma elektroonilist visiitkaarti ja andmeid ettevõtte kohta, lisada informatsiooni lahtiolekuaegade ja kehtivate pakkumiste kohta või esitleda pildigaleriid.
  • Sertifikaadi paberversioon elegantsel paberil. See on dokument, mis tõendab, et antud asutus on tõesti usaldusväärne ettevõte. Sertifikaadil, mille saab paigutada äriühingu büroosse, on organisatsiooni täisnimi ja informatsioon selle kohta, mille eest sertifikaat omistati.
!

Iga tellimus sisaldab KM-ga arvet, mis dokumenteerib sooritatud makse. Olles teadlik erinevate ettevõtete ebaausatest moodustest (eriti nende omadest, mis tegutsevad telefonimüügi ehk nn. telemarketingi vallas), mis seovad kliente järgnevate, tsükliliste maksetega, lisab ÄKK OÜ igale saadetisele teatise selle kohta, et makse, mis tasuti Usaldusväärse Ettevõtte Sertifikaadi kättesaamisel, on ühekordne. Seega ei kaasne projektiga liitumisega mingeid täiendavaid tasusid. Teade selle kohta ei ole sellist liiki tehingute puhul vajalik, kuid on siiski lisatud iga ÄKK OÜ kullersaadetise juurde. See on kinnitus ettevõtte heade äritavade kohta. Samal ajal on see ka garantii selle kohta, et täiendavaid makseid ei kaasne. Sertifikaadi saamise tasu on vaid 149,00 EUR+KM, mis teeb käibemaksuga summaks 178,80 EUR. Tasuda tuleb kullerile paki kättesaamisel. Tasumisele kuuluv summa on uskumatult väike, võrreldes paljude eelistega, mida sertifikaadi omamine Teile annab.

Miks e-visiitkaart?

Reklaamime kõikide tunnustust saanud ettevõtete elektroonilisi visiitkaarte erinevates otsingumootorites. Tänapäeval mängib internet ühiskonnas väga suurt rolli. Poolas asuva Uute Tehnoloogiate Keskuse uuring näitab selgelt, et üle 90% tarbijatest teeb oma valiku koostööpartnerite suhtes vastavalt ettevõtete kuvandile Internetis. Seepärast otsib ka suur hulk kliente, äripartnereid ja töövõtjaid enne koostöö sõlmimist informatsiooni otsingumootorist "Google". Kui ettevõttel on tiitel "Usaldusväärne Ettevõte", loob e-visiitkaart temast positiivse kuvandi internetis. ÄKK OÜ reklaamib kõiki projektis osalejaid sertifikaadiga. Seega, kui potentsiaalne klient kirjutab antud ettevõtte nime ja asukoha, leiab ta internetiotsingus esimeste tulemuste seas teate, et tema tulevane äripartner omab staatust "Usaldusväärne Ettevõte".

Võrreldes teiste reklaami pakkuvate veebilehtedega internetis, kus reklaami hind võib ulatuda mitmete sadade eurodeni aastas ning mis lisaks reklaamile ei anna Teie ettevõttele lisandväärtust positiivse kuvadi loomise näol, on internetilehel "www.usaldusvaarneettevõte.ee" palju eeliseid. Sertifikaat "Usaldusväärne Ettevõte" ei ole tüüpiline reklaam, vaid pigem moodus, kuidas luua enda ettevõttest positiivne kuvand internetis ja väljaspool. Kirjutades ettevõtte nime ja asukoha Google otsingumootorisse leiab informatsiooni, et otsitud ettevõte sai sõltumatult organisatsioonilt tunnustava sertfikaadi "Usaldusväärne Ettevõte". Tulevase äripartneri jaoks on see teade, et antud äriüksus on usaldusväärne ning seda äripartnerit saab iseloomustada professionaalse ja eetilise suhtumisega koostöösse ja ärisse.

Me püüame kokku koondada usaldusväärsed ja õiglased ettevõtjad

Ettevõte ÄKK OÜ, peale kommertstegevuse, tegutseb suures osas missioonitundest, luues õiglaste ja usalduväärsete ettevõtete kogumit, kellega koostööd ei peaks pelgama ei kliendid ega ka koostööpartnerid. Ettevõtte kulul läbiviidud uuringu eesmärgiks on luua ettevõtete võrgustik, mis on teatud määral garantiiks, tõendades, et pärast nende ettevõtete teenuste või toodete tarbimist on kliendid rahulolevad. Peale selle, peaks iga õiglane ja usaldusväärne ettevõtja konkurentide, kelle teenus oli valesti osutatud ja ebaprofessionaalne, seast välja paistma. Meie jaoks on kõige tähtsamaks väärtuseks alati Klient.